Kamu kurumlarında Pardus ve Engerek başta olmak üzere açık kaynak kodlu yazılımların yaygınlaştırılması, tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ile TÜBİTAK ULAKBİM arasında gerçekleştirilen iş birliği neticesinde kullanıcı bilgisayarlarında Pardus dönüşümü, Pardus ekibi tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu uygulamalar ve diğer kendini ispatlamış açık kaynak kodlu sistemlerin kullanıma alınmasına yönelik çalışmalar hayata geçirilmiştir. Geldiğimiz noktada canlı sistemlerde Pardus ve açık kaynak kodlu yazılımlar verimli bir şekilde kullanılmaktadır.

EnGerek Kimlik Yönetim Sistemi Devreye Alındı

Kurumsal yapıların önemli ihtiyaçlarından biri olan kimlik yönetimi konusunda Strateji ve Bütçe Başkanlığı, TÜBİTAK ULAKBİM Pardus ekibi tarafından geliştirilen Engerek Kimlik Yönetimi Sistemini devreye aldı. Engerek Kimlik Yönetim Sistemi ile kurum içerisinde çok sayıda farklı uygulamada bulunan kullanıcı hesaplarının merkezi olarak yönetilmesi sağlanmıştır. Bu şekilde bir kullanıcının bütün kurumsal uygulamalarda bulunan hesapları tek tıkla yönetilebilir hale gelmiştir. Kurumsal uygulamalarda bulunan hesapların otomatik bir şekilde senkronize edilmesi ve çeşitli mekanizmalarla parola yönetimi yapılması gibi birçok yeni özellik kullanıma sunulmuştur. Bu şekilde kullanıcı hesaplarının yönetimi güvenilir, hızlı ve daha verimli bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. 

TÜBİTAK ULAKBİM Pardus ekibi, EnGerek Kimlik Yönetimi Sistemi ile ilgili teknik destek, entegrasyon konularında ve ilgili kurum personelinin teknik yeterliliğinin artırmak için gerekli desteği sağlamaktadır.

İş birliği devam edecek

Kurum içerisinde platform ve uygulama bağımsızlığını kazanmak adına gerçekleştirilecek yazılım ve sistem dönüşümleri ile ilgili kurumlar arası işbirliğine devam edilecektir. Ayrıca teknik destek ve bakım ihtiyaçlarının karşılanması noktasında TÜBİTAK ULAKBİM ile ortak çalışmalar sürdürülecektir.

EnGerek Kimlik Yönetimi Sistemi Hakkında

EnGerek, Web tabanlı geliştirilmiş bir kimlik yönetim sistemidir. Java programlama dili ile geliştirilmiştir. Temel hedefi kurum kullanıcılarını ve hesaplarını merkezden yönetmektir. Açık kaynaklı olarak geliştirilmiştir. Tomcat uygulama sunucusu üzerinde çalışmakta, kimlik deposu olarak MariaDB / MySQL / PostgreSQL veritabanlarını desteklemektedir.

Hesap yönetimi yapmak üzere, OpenLDAP gibi dizin sistemleri, MS Active Directory / MS Exchange, MariaDB / MySQL / PostgreSQL veritabanları, özel veritabanı tabloları, Pardus da dahil olmak üzere Linux işletim sistemleri için bağlayıcılar sağlanmıştır. Engerek içerisinde diğer BT sistemleri ile entegrasyon için hazır konnektörler bulunmaktadır. Bu sayede BT uygulamalarını kolay bir şekilde EnGerek’e entegre ederek kullanıcılar yönetilebilmektedir.

EnGerek ile kullanıcı hesapları yönetimi ve parola yönetimi yapılmaktadır. Parola politikaları tanımlayabilmek mümkündür. Örneğin 5 karakter, içinde 3 adet nümerik bulunsun ve diğerleri sadece harf olsun gibi bir parola politikası tanımlanabilmektedir. Ayrıca, kullanıcıların parolalarını unutmaları durumunda yenileyebilecekleri bir self servis arayüz de EnGerek içerisinde mevcuttur.

EnGerek ile görevler ayrılığı ilkesi çerçevesinde iş akışları tanımlanabilmektedir. Bu iş akışları sayesinde kullanıcıların self servis olarak kendine rol veya hesap istemesini olanaklı hale getirilebilir. Kullanıcı kendi ara yüzünden hesap veya rol isteyebilmekte ve gerekli onay noktalarından geçtikten sonra istediği rol ve hesaba sahip olabiliyor. Ayrıca, yine görevler ayrılığına bağlı kalarak roller arasında ilişkiler kurulabilmektedir. Örneğin, A rolünü alan bir kullanıcı B rolünü alamaz şeklinde kurallar tanımlayarak kullanıcıların istenmeyen rolleri almasına engel olunabilmektedir.

EnGerek ayrıca bir XML editörü içerisinde barındırıyor. Bu editörü kullanarak EnGerek’e yeni kaynaklar tanımlanabilir, iş akışları tanımlanabilir, zamanlanmış görevler düzenlenebilir, rapor şablonları hazırlanabilir durumdadır.

EnGerek sisteminin, kullanıcı ve sistem türü ve sayısının yüksek olduğu tüm özel şirket, kamu kurumu ve üniversitelerde uygulanması hedeflenmektedir. Bu kurumlarda, yukarıda sorunların ve etkilerinin en aza indirilmesi, BT hesapları için gerekli verilerin bir personel yönetim sisteminden alınması halinde veri giriş tekrarlarının engellenmesi, yeni çalışanlar için hesap açılma süresinin kısaltılması, ayrılan personelin tüm hesaplarının zamanında kapatılması, uzun süreli izin gibi durumlarda personelin tüm hesaplarının pasife çekilip izin dönüşü tekrar hemen aktif yapılması, tayin / terfi nedeni ile veya organizasyon, ünvan ve diğer bilgi değişikliklerini tüm hesaplara doğru olarak yansıtılması, kullanıcıların parolalarını unutması durumunda kendilerinin parola sıfırlaması ve ayrıca dönemsel veya anlık olarak izleme/denetleme yeteneklerinin artırılması mümkün olmaktadır.

Neden EnGerek?

  • Açık kaynak kodlu.
  • Lisans ücreti yoktur.
  • Basit bir kullanıma sahip, karmaşık değildir.
  • TÜBİTAK ULAKBİM tarafından destek verilmektedir.