Bilindiği üzere Pardus projesinin temel hedeflerinden bir tanesi de kamu kurum ve kuruluşlarında Pardus işletim sistemi kullanımının yaygınlaşmasıdır. Peki bu dönüşümü kurumlar nasıl gerçekleştirebilir? Yıllarca kullanımda olan sistemleri Pardus üzerine taşımak zor mudur? Bu dönüşüm işini nasıl sistematik hale getirebiliriz? Yazımızda bu sorulara cevap aramaya çalışacağız.

Öncelikle Pardus dönüşümlerinde ilk karşımıza gelen maalesef kullanıcı çekincesi olabiliyor. Buradaki temel problem kullanıcıların yıllardır kullandığı ve aşina kazandığı uygulamalar yerine yeni uygulamaların gelmesi ve bu uygulamaların üzerinde hiçbir deneyimlerinin olmaması olarak gözüküyor. Bu problemin önüne geçmenin en doğru yöntemi dönüşüm kararı henüz alınmadan kullanıcıları ya da diğer bir ifade ile kurum çalışanlarını çok iyi bilgilendirmek olacaktır. Burada Pardus hakkında çeşitli broşür, video gibi materyalleri kullanarak kullanıcı farkındalığını en üst seviyeye çıkarmak dönüşüm çalışmalarına çok ciddi faydalar sunmaktadır.

Daha sonra kurumun kendini bir analiz sürecine alması gerekiyor. Burada kurum envanterindeki yazılım ve donanımların Pardus ve açık kaynak sistemlere ne kadar uygun olduğunun tespit edilmesi hedeflenmektedir. Örneğin, elektronik belge yönetim sistemi(EBYS) gibi neredeyse tüm kullanıcıları etkileyecek yazılımlarda uyumluluk problemi varsa kurum öncelikle bu problemleri ortadan kaldırması gerektiğinin farkına varmış olacaktır. Böylece Pardus dönüşümü esnasında başarıyı etkileyecek faktörler ile ilgili olarak önceden tedbir alınması sağlanacaktır. Bu analiz aşaması sonrasında hazırlanan rapora istinaden hem alınacak tedbirler belirlenecek hem de başarılı bir dönüşüm için yol haritası çıkarılmış olacaktır.

Analiz aşaması başarılı geçen ve dönüşüm için gerekli tedbirleri alan kurum artık dönüşüm için planlama çalışmalarına başlar hale gelecektir. Dönüşüm aşaması aşağıdaki 5 ana adımda planlanabilir.

  • Kavram ispatlama çalışması
  • Pilot çalışma
  • Kullanıcı eğitimleri
  • Tüm kurumda yaygınlaşma
  • Hata giderme/iyileştirme

Kavram ispatlama sürecinde analiz aşamasında ortaya çıkan çözümler test ortamında uygulanarak sunulan çözümlerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmiş olacaktır. Bu aşamada gereksinimler doğrultusunda ince ayarlamalar yapılarak nihai dönüşüm senaryosu test ortamında gerçekleştirilmiş olacaktır. Kavram ispatlama çalışması tamamlandığında artık teknik olarak pilot dönüşüme hazır hale gelinmiş olacaktır.

Bu aşamadan sonra kurum içerisinde olabildiğince her birimden olacak şekilde pilot kullanıcılar belirlenerek kurulumlar gerçekleştirilecektir. Yapılan kurulumlar sonrasında ilgili kullanıcılardan gelen hata veya iyileştirme talepleri takip edilecektir. Bu aşamada tekrar hata giderme ve iyileştirme işlemleri gerçekleştirilecektir. Böylece kurum genelindeki dönüşüm öncesinde neredeyse tüm hata ve iyileştirmeler tamamlanmış olacaktır. Bu da bize başarılı bir dönüşüm aşamasının önünü açmış olacaktır.

Pilot aşamasından sonra artık kullanıcıların eğitim almasının sağlanması en doğru adım olacaktır. Bu amaçla kullanıcı grupları belirlenerek Pardus Kullanıcı Eğitimi almalarının sağlanması gerekmektedir. Bu sayede kullanıcıların önlerine Pardus gelmeden önce kullanım becerileri geliştirilmiş olacaktır. Ayrıca, sistemi yönetecek ekip için de İleri Düzey Pardus eğitimleri alması faydalı olacaktır.

Yukarıda bahsedilen adımlardan sonra yapılması gereken diğer önemli adımımız yaygınlaşma aşamasıdır. Bu aşamada belirlenen plana göre tüm kurulumlar gerçekleştirilir. Burada kurulumların bir anda yapılmasından ziyade belli fazlar halinde ilerlenmesi doğru olacaktır. Dönüşümden en az etkilenecek birimden başlanarak etkilenme oranı yüksek olan birime doğru ilerlenerek izlenen bir geçiş planı en doğrusu olacaktır.

En son adım olan hata giderme ve iyileştirme adımında artık tüm kurumda kurulumlar tamamlanmış ve kullanıcılardan gelen geri bildirimler, talepler değerlendiriliyor olacaktır. Burada tüm talepler titizlikle incelenerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması önem arz etmektedir. Aksi takdirde kullanıcı direnci ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu adımın en yoğun olacağı dönem geçişlerin hemen sonrasındaki ilk 1-2 ay olacaktır. 1-2 ay kullanımdan sonra bir çok hata ve iyileştirme işi tamamlanmış olacağından daha sonraki aylarda bu adımı yönetmek çok daha kolay olacaktır.

Görüldüğü üzere iyi planlanmış ve sağlam adımlarla ilerlenen bir Pardus dönüşüm projesinin başarıya ulaşması çok da zor değil. Dönüşüm konusu hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz Pardus Çağrı Merkezi veya bilgi@pardus.org.tr e-posta adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.