Bu makale, içerik üretme ile ilgili her türlü forge’ye(yazılım depo platformuna) içerikleri göndermek için her türlü git odaklı iş akışına sahip bir yazılımcı olmanın yolunu anlatır.

SSH Anahtarlarını Ayarlama

Lütfen aşağıdaki bağlantıları okuyunuz :

GPG Anahtarını Yapılandırma

gpg --list-secret-keys --keyid-format=long
  • Ardından bu komutu çalıştırın ancak 3AA5C34371567BD2‘yi GPG Anahtar Kimliğinizle değiştirin:
gpg --output secret.key --export-secret-keys 3AA5C34371567BD2
  • Ardından İptal Sertifikası için bu komutu çalıştırın ancak 3AA5C34371567BD2’yi GPG Anahtar Kimliğinizle değiştirin:
gpg --output revoke.asc --gen-revoke 3AA5C34371567BD2
  • Daha sonra bu komutla genel anahtarınızı dışa aktarın ancak 3AA5C34371567BD2‘yi GPG Anahtar Kimliğinizle değiştirin:
gpg --armor --export 3AA5C34371567BD2 > 3AA5C34371567BD2.asc
  • PGP Global Directory’de yayınlayın, anahtarı içe aktarın, güvenin ve Thunderbird E-posta İstemcisi veya başka bir istemciyle imzalayın
  • Bundan sonra secret.key ve revoke.asc dosyalarınızı harici bir diske yedekleyin ve güvende tutun.
  • Ardından genel anahtarınızı bir metin düzenleyiciyle açın ve tüm metni kopyalayın ve Genel Anahtarınızı burada anlatıldığı gibi GitHub’a ekleyin: https://docs.github.com/en/authentication/managing-commit-signature-verification/adding-a-gpg-key-to-your-github-account

Yazdığınız içerikleri GPG Anahtarınızla imzalamak için

Lütfen aşağıdaki bağlantıları okuyunuz :

Sonuç

  • SSH Key’i oluşturduk ve public SSH Key’imizi GitHub hesabımıza ekledik.
  • Bu örnekte GPG Anahtarını oluşturduk, genel anahtarımızı bir sunucuya gönderdik ve ardından secret.key ve revoke.asc’mizi harici bir diske taşıdık. Daha sonra GPG genel anahtarımızı GitHub hesabına ekledik.
  • Yazdığımız içeriği imzalamak için git hesabımızı yapılandırdık.

mutlu hacklemeler(başarılar ve başarıya ulaşmanız dileğiyle)

Bu belgeleri nerede saklıyoruz ?

Lisans

CC BY-SA 4.0 or any later