Açık kaynaklı yazılımlar teknolojilerin gelişimine oldukça fazla fayda sağlamaktadır. Kaynak kodunun açık olması ve diğer geliştiricilerin bu kodu inceleyebilmesi, dilediklerinde katkı sunabilmeleri önemli bir değişimi beraberinde getirmiştir. Bu model, geleneksel gelir anlayışının değişmesine yol açarak yeni gelir modellerinin ortaya çıkmasına imkan tanımıştır.

İlk bakışta kodların açık olması ve belli şartlar(lisans modeline göre değişmekte) karşılığında dilediği gibi kullanılabilmesi bu tarz yazılımların ücretsiz olduğu ve dolayısı ile herhangi bir ticari kuruluşa gelir sağlamasının mümkün olmayacağı fikri akla gelmektedir. Ancak, açık kaynaklı yazılımların yaygınlaşması ile çeşitli gelir modelleri ortaya çıkmıştır.

İlk ortaya çıkan model açık kaynaklı yazılımlar üzerinden destek ve hizmet geliri elde edilmesidir. Bu kapsamda genellikle işletmelere yönelik teknik destek, danışmanlık, eğitim ve özelleştirme gibi ücretli hizmetler sunarak firmalar gelir elde edebilmektedirler. Örneğin, RedHat gibi şirketler, kurumsal düzeyde Linux işletim sistemi desteği sağlayarak açık kaynaklı yazılımların etrafında karlı bir iş modeli oluşturmuşlardır.

Diğer bir gelir modeli ise çift lisanslama modelidir. Burada bir projenin açık kaynak versiyonu olduğu gibi bir de ticari lisans modeli altında farklı bir versiyonu sunulmaktadır. Açık kaynak versiyonu ile topluluğa kullanma ve değiştirme hakkı sunulurken, ticari lisanslı ürün ile daha özel kullanımlar için ücret karşılığında ürün satılmaktadır.

Ayrıca, açık kaynaklı projelerin şirketlerle iş birliği yaparak gelir elde ettiği de görülmektedir. Google, Microsoft ve IBM gibi teknoloji devleri sıklıkla açık kaynaklı girişimlere katkıda bulunmakta ve sponsorluk yapmaktadırlar. Bu tarz iş birlikleri finansal destek sağladığı gibi dünyada açık kaynak teknolojisinin öneminin artmasına da oldukça önemli katkılar sağlamaktadır.

Sonuç olarak, açık kaynak yazılım gelir modelleri, gelir kazanma ve projelerin devamlılığını sağlama konusunda çeşitli ve esnek stratejiler sunarlar. Topluluk odaklı, şeffaf ve işbirlikçi yapısıyla açık kaynak yazılımlar, yalnızca teknolojik ilerlemeyi desteklemekle kalmaz, aynı zamanda çeşitli gelir kaynaklarıyla projelerin uzun vadeli başarısını güvence altına alır. Bu yaklaşım, teknoloji sektöründe sürdürülebilir bir geleceğin temelini oluştururken, işletmeler ve toplumlar için önemli bir kaynak haline gelmiştir.