Pardus yazılım ekibi tarafından geliştirilmekte olan Liderahenk, Ahtapot, ve https://www.pardus.org.tr/pardus-uygulamalar/ adresinde listelenmiş olan ve https://github.com/pardus adresinde yer alan uygulamalar özelinde gerçekleştirilecek olan Pardus hata yakalama ve öneri yarışması ile Pardus İşletim sisteminin daha etkin şekilde kullanılmasına ve iyileştirilmesine yönelik önerilerin ve mevcut hatalarının yarışmacılarımızın önerileri ve yapmış oldukları geliştirmeler ile giderilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışmacılardan; Liderahenk, Ahtapot ve Pardus işletim sisteminin kullanımının kolaylaştırılması adına https://github.com/pardus adresinde yer alan, https://www.pardus.org.tr/pardus-uygulamalar/ adresinde listelenen uygulamalar için öneriler sunmaları, belirlenen konularda hatalar bulmaları, mümkünse çözüm önerileri geliştirmeleri istenmektedir.

Yarışma her seviyeden öğrencilerin katılımına açıktır. Yarışmaya başvuruda bulunan katılımcılara , özellikle geliştirme yapmak isteyenlere yönelik çevrim içi eğitimler verilecektir.

Yarışma 2 ayrı kategoride gerçekleştirilmektedir.

 • Öneri/Hata Yakalama Kategorisi :
  • Yarışma kapsamında belirtilmiş olan uygulamalar ile ilgili hata yakalama ve öneri talepleri dikkate alacaktır.
  • Bu kategorideki taleplerden çözüm önerilerine dair kod geliştirmesi yapmaları beklenmemektedir.
 • Geliştirme Kategorisi:
  • Pardus kullanıcılarının yararlanabilecekleri yeni bir yazılım geliştirmeleri, veya kapsam dahilindeki yazılımlar üzerinde iyileştirme yapmaları beklenmektedir.
  • Yapılan yeni yazılımların halka açık bir repodan paylaşılması, iyileştirmelerin ise https://github.com/pardus üzerinden “pull request” yoluyla yapılması, bu bilgilerin mutlaka ilgili taleplerde belirtilmesi ve ilgili bağlantıların verilmesi gerekmektedir.

Yarışma kapsamında aşağıdaki konularda öneri veya geliştirme yapılabilir.

 • Fonksiyonel Hatalar/Öneriler
 • Performans Hataları/Önerileri
 • Kullanılabilirlik Hataları/Önerileri
 • Güvenlik Zaafiyetleri
 • Yerelleştirme vb.

Listede yer almayan farklı konulardaki geliştirme önerileriniz ile de yarışmaya katılım sağlanabilir.

Yarışma Başvurusu için: https://www.t3kys.com/

Yarışma talep gönderimi için : https://jira.ulakbim.gov.tr

* Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede aşağıdaki kriterler göz önüne alınacaktır:

Bulunan hata/önerinin önem seviyesi

 • Düşük Önem Dereceli Hata – Öneri: Sistemin çalışmasına ya da kullanımına etkisi olmayan ancak giderilmesinin yararlı olacağı hata ve öneriler
 • Orta Önem Dereceli Hata – Öneri: Sistemin sadece ufak bir parçasını etkileyen hatalar
 • Yüksek Önem Dereceli Hata – Öneri: Sistemin büyük çoğunluğunu etkileyen ancak çalışmasını tamamen durdurmayan hatalar
 • Kritik Hata – Öneri: Tüm sistemin çalışmasını durduran hata ya da öneri

Raporlanan Hatalar

 • Hata raporunun ve hatanın oluşum senaryosunun ya da öneri senaryosu ve yerinin yeniden oluşturulabilecek seviyede tüm detayları ile raporlanmış olması
 • Hatanın çözümü için uygulanabilir bir önerinin ya da direk çözümün sunulmuş olması
 • Belirtilen hatanın hata raporunda belirtilen tüm adımlar gerçekleştirildiğinde tekrarlanabiliyor olması. Pardus ekibi tarafından yeniden oluşturulamayan hatalar yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Her hata/öneri birbirinden ayrı hata/öneri raporu olarak raporlanmalıdır. Değerlendirme sürecinde aynı kişi tarafından raporlanmış olan tüm hatalar bir arada değerlendirmeye alınacaktır.

Detaylı bilgi için TEKNOFEST’in yarışma sayfasına bakabilirsiniz. Teknofest Pardus Hata Yakalama ve Öneri Yarışması