Pardus, açık kaynak teknolojilerinde uzman ekosistem firmaları ile beraber kurumların platform bağımlılığından ve yüksek lisans ücretlerinden kurtulması için kendini ispatlamış çözümler sunmaya devam ediyor.

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen merkezi yönetim sistemi Liderahenk artık kurumsal dizin SambaBox ile entegre bir şekilde çalışabiliyor. Böylelikle kurumların en önemli bileşenlerinden olan dizin yönetimi açık kaynak kod tabanlı SambaBox ile çözülürken, uç bilgisayar yönetimi açık kaynak Liderahenk ile çok daha kolay bir şekilde yapılabiliyor. Bu işbirliğiyle aynı zamanda Samba teknolojisinde farklı platformdaki uç birimlerin de yönetimi konusunda çıkmakta olan yeniliklerin Liderahenk’e kazandırılması konusunda ortak çalışmalar yapılması planlanıyor.

Liderahenk nedir?

Liderahenk, kurumsal ağ üzerindeki farklı sistemleri ve kullanıcılarını tek merkezden yönetebilmeyi, izlemeyi ve denetlemeyi sağlayan, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir yazılım sistemidir. Küresel dünyada kurumsal bilgi işlem merkezlerinin, sürekli genişleyen ve değişen bilişim araçları üzerindeki kurumsal politikalarını, güvenlik gereksinimlerini, etkin, esnek ve düşük maliyetlerle karşılamak üzere geliştirilmiştir.

Lider sunucu ve Ahenk çekirdekleriyle LDAP sunucusunun oluşturduğu benzersiz çözüm altyapısı çevresinde kurumsal ihtiyaçlara göre özelleşmiş otuzdan fazla eklenti içerir. Her ölçekte, merkezi ya da dağıtık organizasyonlara göre ölçeklenip, gereksinimlere göre uyarlanabilmektedir. Mevcut kurumsal yazılım ve çözüm sistemleriyle entegre olabilmekle birlikte dizin yönetimi için SambaBox ile kolayca entegre olup, bu dizinlerdeki kullanıcılar ile istemcilerde kimlik doğrulaması yapabilmektedir.

Liderahenk hakkında detaylı bilgi için: https://liderahenk.org

SambaBox nedir?

SambaBox, Profelis firması tarafından uluslararası standartlar gözetilerek geliştirilmiş kurumsal dizin sunucusudur. Yaygın olarak kullanılan ve pek çok cihazda hali hazırda kurulu olarak gelen dizin hizmeti ürünlerinin getirdiği yüksek lisans maliyetlerinden ve marka bağımlılığından kurtulmayı sağlamaktadır. SambaBox başta Windows ve Linux olmak üzere, Mac OS X, BSD ve birçok farklı işletim sistemleri üzerindeki kullanıcıların kimlik doğrulamasını hızlı ve güvenli olarak yapabilmektedir. Ortamdaki etki alanına dahil olup, buradaki mevcut Active Directory ürünü ile hibrit çalışabileceği gibi; tek başına da dizin yönetimi gerçekleştirebilmektedir. Teknik avantajlarının yanı sıra sağladığı maliyet avantajı, SambaBox’ın pek çok kamu kurumu, özel şirket ve üniversitede tercih edilmesini sağlamıştır.

SambaBox, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’nde belirtilen güvenlik kriterlerine uygundur. TRtest Test ve Değerlendirme A.Ş. tarafından test edilip sertifikalandırılarak Kimlik ve Erişim Yönetimi ürün grubundaki ilk ürün olmuştur. SambaBox’ın hem yerli hem yabancı ürünlerle entegrasyonlarını artırması hedefleniyor.

SambaBox hakkında detaylı bilgi için: https://www.sambabox.io