Pardus ve diğer Linux işletim sisteminde kullanımdan kaldırılan ağ komutları ve yerlerini alan komutların kullanımı.

Linux ağ yönetiminde özellikle sorun giderme gibi işlemlerde sıkça kullanılan bazı komutlar, varsayılan kurulumlardan kaldırıldı. Bu komut setleri yine de ek paketlerle sağlanmakta, fakat böyle bir imkan olmadığı durumlarda kullanmak üzere bu başlıkta bu komutları toparlıyorum. Umarım faydası olur.

net-tools paketinde yer alan arp, ifconfig, iptunnel, iwconfig, nameif, ve route gibi komutlar, uzun süredir güncellenmediği için (iwconfig hariç) bir kısmının fonksiyonları iproute2 paketine eklendi, ki bu paket de doğrudan ip komutu ile kullanılabiliyor.

Aşağıdaki tablo, kaldırılan ve yerini alan komut(ları) gösteriyor.

Kaldırılan KomutYerini alan komut(lar)
arpip n (ip neighbor)
ifconfigip a (ip addr) , ip link, ip -s (ip -stats)
iptunnelip tunnel
iwconfigiw
nameifip link, ifrename
netstatss, ip route( netstat -r için), ip -s link (netstat -i için), ip maddr (netstat -g için)
routeip r (ip route)

Kaldırılan komutlara ve yerini alan komutlara biraz daha yakından bakalım.

  • arp
  • ifconfig
  • iptunnel
  • lwconfig
  • nameif
  • netstat
  • route

arp

Kaldırılan arp komutuyerini alan
arp -a [host] veya –all [host]belirtilen ip adresinin ya da tüm hostların arp tablosundaki kayıtlarını listeler. [host] parametresi belirtilmezse tüm kayıtları listeler.ip n (yada ip neighbor), yada ip n show
arp -d [ip_addr] ya da –delete [ip_addr]arp belleğinden ilgili kaydı silerip n del [ip_addr] (this “invalidates” neighbor entries)
ip n f [ip_addr] (or ip n flush [ip_addr])
arp -D veya –use-devicebelirtilen arayüzü üzerinden donanım adresini kullanırhenüz yok
arp -ekayıtları varsayılan (Linux) stilinde gösterirhenüz yok
arp -f [filename] ya da –file [filename]-s opsiyonuna benzer, sadece adresler [filename] dosyasından alınır. eğer [filename] belirtilmezse, /etc/ethers varsayılan olarak kullanılır.henüz yok
arp -H ya da –hw-type [type] veya -t [type]ARP cache ayarlanırken, ya da okunurken, hangi donanım sınıfını kontrol ederek okuyacağını belirtir. Varsayılan değer ether dir (misal IEE802.3 10Mbps ethernet içinhardware code 0x01)henüz yok
arp -i [int] ya da –device [int]arayüz seçer. ARP cache dökümü alınırken, sadece seçilen arayüz ile ilişkilendirilen kayıtlar gösterilirip n [add | chg | del | repl] dev [name]
arp -n yada –numericAlan adlarını tespit etmeye çalışmak yerine doğrudan IP adreslerini gösterirhenüz yok
arp -s [ip_addr] [hw_addr] ya da –set [ip_addr]Statik arp adresini manual olarak oluşturur ve ip_addr ile ilişkilendirir.ip n add [ip_addr] lladdr [mac_address] dev [device] nud [nud_state
arp -vverbose modu açarak daha detaylı bilgi veririp -s n (yada ip -stats n)

Bazı örnekler;

Some ip neighbor examples are as follows:

# ip n del 10.10.2.3 dev eth0

Invalidates the ARP cache entry for host 10.1.2.3 on device eth0.

# ip neighbor show dev eth0

Shows the ARP cache for interface eth0.

# ip n add 10.1.2.3 lladdr 1:2:3:4:5:6 dev eth0 nud perm

ifconfig

Kaldırılan ifconfig komutuyerini alan
ifconfigtüm arayüzler hakkında detaylı bilgi veririp a (or ip addr)
ifconfig [interface]belirtilen arayüz hakkında detaylı bilgi veririp a show dev [interface]
ifconfig [address_family]inet, inet6, ddp, ipx, netrom, ax35 gibi protokollerin arayüzler üzerinden bilgilerini veririp -f [family] a[family] ; inet (IPv4), inet6 (IPv6), yada link olabilir. Benzer şekilde, -4 = -f inet ve -6 = -f inet6.
ifconfig [interface] add [address/prefixlength]arayüz üzerine ipv6 adresi eklerip a add [ip_addr/mask] dev [interface]
ifconfig [interface] address [address]belirtilen arayüz üzerine ip adresini eklerip a add [ip_addr/mask] dev [interface]
ifconfig [interface] allmulti yada -allmulti
belirtilen arayüz üzerinde multicasting özelliklerini açar ya da kapatır.eğer aktive edilirse, ağdaki tüm multicast trafik paketleri [interface] tarafından yakalanacaktır.
ip mr iif [name] yada ip mroute iif [name], [name] multicast paketleri yakalayacak olan arayuzun ismi
ifconfig [interface] arp yada -arp.[interface] üzerinde arp protokolünü açar yada kapatırip link set arp on or arp off
ifconfig [interface] broadcast [address]broadcast transmisyonları için kullanılacak olan arayüzü belirtir. varsayılan olarak subnet üzerindeki tüm adreslerdirip a add broadcast [ip_address]
ip link set dev [interface] broadcast [mac_address] ( link layer broadcast adresi ayarlar)
ifconfig [interface] del [address/prefixlength]ipv6 adresi [interface] üzerinden kaldırır.ip a del [ipv6_addr yada ipv4_addr] dev [interface]
ifconfig [interface] down
[interface] ‘i devredışı bırakır
ip link set dev [interface] down
ifconfig [interface] hw [class] [address]
Eğer donanım sürücüsü destekliyorsa, [interface] için donanım adresini (MAC) ayarlar
ip link set dev [interface] address [mac_addr]
ifconfig [interface] io_addr [address]Donanıma ait I/O alanının başlangıç değerini [address] olarak ayarlarethtool kullanılabilir
ifconfig [interface] irq [address]ağ arayüzü tarafından kullanılacak olan interrupt ı belirler
Sets the interrupt line used by the network interface.
ethtool kullanılabilir
ifconfig [interface] mem_start [address]arayüz için kullanılacak olan paylaşılan hafızanın başlangıç adresini belirlerethtool kullanılabilir
ifconfig [interface] media [type]fiziksel portun tipini belirler. örn: 10baseT, 10base2 ve AUI gibi.ethtool kullanılabilir
ifconfig [interface] mtu [n]
arayüzün MTU değerini ayarlar
ip link set dev [interface] mtu [n]
ifconfig [interface] multicastarayüz üzerinde multicast flaglarını ayalarip link set dev [interface] multicast on yada off
ifconfig [interface] netmask [mask_address]arayüz için subnet mask ayalar (ip adresini değil). henüz yok
ifconfig [interface] pointopoint yada -pointopoint
[interface] için point-to-point modu açar ya da kapatır
 henüz yok
ifconfig [interface] promisc yada -promisc
[interface] için promisc modu açar yada kapatır
ip link set dev [interface] promisc on yada off
ifconfig [interface] txquelen [n]
[interface] üzerinde transmisyon kuyruk boyutunu belirler. düşük gecikme için düşük değerlerin kullanılması daha uygundur
ip link set dev [interface] txqueuelen [n] yada txqlen [n]
ifconfig [interface] tunnel [address]
IPv6-in-IPv4 internet transmisyonu oluşturarak IPv4 tünellemesi yapar
ip tunnel mode sit (diğer mümkün değerler ipip ve gre)
ifconfig [interface] up
[interface] arayüzünü aktive eder
ip link set [interface] up

Bazı kullanım örnekleri;

# ip link show dev ens18

# ip a add 10.11.12.13/8 dev ens18

# ip link set dev ens18 up

# ip link set dev ens18 mtu 1500

# ip link set dev ens18 address 52:75:70:f2:93:ea

iptunnel

Kaldırılan iptunnel komutuyerini alan
iptunnel [add | change | del | show]ip tunnel a yada add
ip tunnel chg yada change
ip tunnel d yada del
ip tunnel ls yada show
iptunnel add [name] [mode {ipip | gre | sit} ] remote [remote_addr] local [local_addr]ip tunnel add [name] [mode {ipip | gre | sit | isatap | ip6in6 | ipip6 | any }] remote [remote_addr] local [local_addr]
iptunnel -V or –versionhenüz yok

Bazı örnek kullanımlar;

# [iptunnel | ip tunnel] add ipip-tunl1 mode ipip remote 8.8.8.8 (ipip-tunl1 tünelin ismi, 8.8.8.8 uzaktaki uç noktanın adresidir).

# [iptunnel | ip tunnel] add ipi-tunl2 mode ipip remote 104.137.4.160 local 104.137.4.150 ttl 1

# [iptunnel | ip tunnel] add gre-tunl1 mode gre remote 192.168.0.107 local 192.168.0.117 ttl 255

iwconfig

Kaldırılan iwconfig komutuyerini alan
kablosuz ağ arayüzü hakkında detaylı bilgi verir, 802.11a/b/g/n standartlarını destekler. ESSID ve access point modlarını destekler, belirli bir arayüz hakkında bilgi almak için iwconfig [interface] komutu kullanılıriw dev [interface] link
iwconfig [interface] ap [address][interface] ile belirtilen kablosuz ağ adaptörünün, belirli bir adresteki access point ‘e bağlanmasını sağlar.henüz yok
iwconfig commitbazı kablosuz ağ arayüzleri değişiklikleri hemen uygulamaz. Bunun için yapılan değişiklikleri commit etmek gerekir. bu komut ile değişiklikler uygulanabilir.henüz yok
iwconfig [interface] essid [name]ESSID ile belirtilen WLAN ‘a bağlanmak için kullanılır. Bazı kablosuz ağ adaptörleri ESSID kontrolünü (ESSID promiscuous) devredışı bırakır, ya da bunu aktive etmek gerekir.iw [interface] connect [name]
iwconfig [interface] frag [num]Maksimum paket boyutundan her zaman daha küçük olması gereken fragment boyutunu belirler. bu parametre aynı zamanda kablosuz cihaz üzerindeki Frame Bursting özelliğini de kontrol eder. Bu mekanizma ile fragment boyutu maksimum paket boyutundan daha büyük olarak ayarlanabilir.henüz yok
iwconfig [interface] [freq | channel]kablosuz ağ arayüzünün çalışma frekansını ayarlar.
iwconfig [interface] key [key] [mode] [on | off]Kablosuz cihazın çalışma frekansını veya kanalını ayarlar. 1000’in altındaki değer kanal numarasını, 1000’in üzerindeki değer ise Hz cinsinden bir frekansı belirtir. Değere k, M veya G son ekini ekleyebilirsiniz (örneğin, 2,46 GHz frekansı için “2,46G”). Adaptörün en iyi kanalı (desteklendiğinde) almasına izin vermek için kapalı veya otomatik seçeneğini de kullanabilirsiniz.iw dev [interface] set freq [freq] [HT20|HT40+|HT40-]iw dev [interface] set channel [chan] [HT20|HT40+|HT40-]
iwconfig [interface] key [key] [mode] [on | off]Geçerli şifrelemeyi [anahtarı] ayarlamak için anahtarı onaltılık rakamlarla XXXX-XXXX-XXXX-XXXX veya XXXXXXXX olarak girmeniz yeterlidir. Anahtarı s: önekini kullanarak ASCII dizesi olarak da girebilirsiniz. Açık ve kapalı şifrelemeyi yeniden etkinleştirin ve devre dışı bırakın. Güvenlik modu açık veya kısıtlı olabilir ve anlamı kullanılan karta bağlıdır. Çoğu kartta, açık modda hiçbir kimlik doğrulama kullanılmaz ve kart şifrelenmemiş oturumları da kabul edebilir; kısıtlı modda ise yalnızca şifrelenmiş oturumlar kabul edilir ve kart, varsa kimlik doğrulamayı kullanır.iw [interface] connect [name] keys [key] (for WEP)
.
To connect to an AP with WPA or WPA2 encryption, you must use wpa_supplicant.
iwconfig [interface] mode [mode]Kablosuz cihazın çalışma modunu ayarlar. [Mod] Geçici, Otomatik, Yönetilen, Ana, Monitör, Tekrarlayıcı veya İkincil olabilir.
Geçici: Ağ yalnızca bir hücreden oluşur ve erişim noktası yoktur.
Yönetilen: Kablosuz düğüm, birçok erişim noktasından oluşan bir ağa dolaşımla bağlanır.
Master: Kablosuz düğüm senkronizasyon yöneticisidir veya erişim noktası görevi görür.
Monitör: Kablosuz düğüm herhangi bir hücreye bağlı değildir ve frekanstaki tüm paketleri pasif olarak izler.
Tekrarlayıcı: Kablosuz düğüm, paketleri diğer kablosuz düğümler arasında iletir.
İkincil: kablosuz düğüm, yedek ana/tekrarlayıcı görevi görür.
henüz yok
iwconfig [interface] modu [modulation]Kablosuz bağdaştırıcıyı belirli bir modülasyon kümesini kullanmaya zorlar. Modern adaptörler 802.11b veya 802.11g gibi çeşitli modülasyonları destekler. Kullanılabilir modülasyonların listesi adaptöre/sürücüye bağlıdır ve iwlist modülasyonu kullanılarak görüntülenebilir. Bazı seçenekler 11g, CCK OFDMa ve otomatiktir.henüz yok
iwconfig [interface] nick [name]
.
Takma adı (veya istasyon adını) ayarlar.
henüz yok
iwconfig [interface] nwid [name]
.
WLAN için Ağ Kimliğini ayarlar. 802.11 protokolü bu işlev için ESSID’yi ve erişim noktası adresini kullandığından, bu parametre yalnızca 802.11 öncesi donanım için kullanılır. Bazı kablosuz bağdaştırıcılarda, Ağ Kimliği denetimini (rastgele NWID) kapalı (ve yeniden etkinleştirmek için açık) seçeneğiyle devre dışı bırakabilirsiniz.
henüz yok
iwconfig [interface] power [option]
iwconfig [interface] power min | max [secondsu | secondsm]
iwconfig [interface] power mode [mode]
iwconfig [interface] power on | offGüç yönetimi şemasını ve modunu yapılandırır. Geçerli [seçenekler] şunlardır: süre [değer] (uyanmalar arasındaki süreyi ayarlar), zaman aşımı [değer] (uykuya dönmeden önceki zaman aşımını ayarlar), kaydetme [değer] (genel güç tasarrufu düzeyini ayarlar).
Min ve max değiştiricileri varsayılan olarak saniye cinsindendir, ancak değerleri milisaniye veya mikrosaniye cinsinden belirtmek için m veya u eklenmesi yeterlidir.
Geçerli [mod] seçenekleri şunlardır: tümü (tüm paketleri al), tek noktaya yayın (yalnızca tek noktaya yayın paketlerini al, çok noktaya yayını ve yayını at) ve çok noktaya yayın (yalnızca çok noktaya yayını ve yayını al, tek noktaya yayın paketlerini at).
Açık ve kapalı, güç yönetimini yeniden etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Not apparent; some power commands are:
.
iw dev [interface] set power_save on
.
iw dev [interface] get power_save
iwconfig [interface] rate/bit [rate]
.
Birden fazla bit hızını destekleyen kartlar için bit hızını saniye başına bit cinsinden ayarlar. Bit hızı, bitlerin ortam üzerinden iletildiği hızdır, ortam paylaşımı ve çeşitli ek yükler nedeniyle bağlantının kullanıcı hızı daha düşüktür. Sayısal [orana] (ondalık çarpan) k, M veya G sonekleri eklenebilir : 10^3, 10^6 ve 10^9 b/s) veya yeterli olması için ‘0’ ekleyin. [Hız] ayrıca otomatik bit hızı modunu seçmek için otomatik olabilir (gürültülü kanallarda daha düşük hıza geri dönüş) veya sabit ayara geri dönmek için sabit olabilir. Bir bit hızı sayısal değeri belirtirseniz ve otomatik olarak eklerseniz, sürücü bu değerden daha düşük ve ona eşit olan tüm bit hızlarını kullanacaktır.
iw [interface] set bitrates legacy-2.4 12 18 24
iwconfig [interface] retry [option] [value]henüz yok
iwconfig [interface] rts [threshold]Düğümün RTS gönderdiği en küçük paketin boyutunu ayarlar; maksimum paket boyutuna eşit bir değer mekanizmayı devre dışı bırakır. Ayrıca eşik parametresini otomatik, sabit veya kapalı olarak da ayarlayabilirsiniz.henüz yok
iwconfig [interface] sens [threshold]
.
Hassasiyet eşiğini ayarlar (kablosuz adaptörün düşük sinyal, sinyal girişimi vb. gibi kötü çalışma koşullarına karşı ne kadar hassas olduğunu tanımlar). Modern adaptör tasarımları bu eşikleri otomatik olarak kontrol ediyor gibi görünüyor.
henüz yok
iwconfig [interface] txpower [value]
.
Çoklu iletim gücünü destekleyen adaptörler için bu, iletim gücünü dBm cinsinden ayarlar. Eğer W Watt cinsinden güç ise dBm cinsinden güç P = 30 + 10.log(W) olur. Eğer [değer] mW ile sonradan eklenirse, otomatik olarak dBm’ye dönüştürülecektir. Ayrıca açma ve kapatma, radyoyu etkinleştirir ve devre dışı bırakır ve otomatik ve sabit, güç kontrolünü etkinleştirir ve devre dışı bırakır (eğer bu özellikler mevcutsa).
iw dev [interface] set txpower [auto | fixed | |limit] [tx power in mBm]
.
iw phy [phyname] set txpower [auto | fixed | limit] [tx power in mBm]
iwconfig –help
.
iwconfig yardım mesajını görüntüler.
iw help
iwconfig –version
.
Kurulu iwconfig sürümünü görüntüler.
iw –version

iw komut söz diziminin bazı örnekleri aşağıdaki gibidir.

# iw dev wlan0 link

# iw wlan0 connect CoffeeShopWLAN

# iw wlan0 connect HomeWLAN keys 0:abcde d:1:0011223344 (for WEP)

nameif

Kaldırılan nameif komutuyerini alan
nameif [name] [mac_address]
.
Eğer isim ve MAC adresi belirtilmezse, /etc/mactab dosyasındaki adresleri okumaya çalışır. Mactab’ın her satırı bir arayüz adı ve MAC adresi (veya # ile başlayan açıklamalar) içermelidir.
ip link set dev [interface] name [name]
.
ifrename -i [interface] -n [newname]
nameif -c [config_file]
.
/etc/mactab yerine [config_file] dosyasından okur.
ifrename -c [config_file]
nameif -s
.
Hata mesajları sistem günlüğüne gönderilir.
henüz yok

netstat

Kaldırılan nameif komutuyerini alan
netstat -a or –all
.
Hem dinleyen hem de dinlemeyen yuvaları gösterir.
ss -a or –all
netstat -A [family] or –protocol=[family]
.
Bağlantıların gösterileceği adres ailelerini belirtir. [aile] inet, unix, ipx, ax25, netrom ve ddp gibi adres ailesi anahtar kelimelerinin virgülle ayrılmış bir listesidir. Bu –inet, –unix (-x), –ipx, –ax25, –netrom ve –ddp seçeneklerini kullanmakla aynı etkiye sahiptir.
ss -f [family] or –family=[family]
.
Değerler: unix, inet, inet6, link, netlink.
netstat -c or –continuous
.
Netstat’ı, görüntülenen bilgileri durduruluncaya kadar her saniye yenileyecek şekilde yapılandırır.
henüz yok
netstat -C
.
Rota önbelleğindeki yönlendirme bilgilerini yazdırır.
ip route list cache
netstat -e or –extend
.
Arttırılmış ayrıntı düzeyini görüntüler. Maksimum ayrıntı için iki kez (-ee olarak) girilebilir.
ss -e or –extended
netstat -F
.
Yönlendirme bilgilerini ileri bilgi veritabanından (FIB) yazdırır.
henüz yok
netstat -g or –groups
.
IPv4 ve IPv6 için çok noktaya yayın grubu üyeliği bilgilerini görüntüler.
ip maddr, ip maddr show [interface]
netstat -i or –interface=[name]
.
Tüm ağ arayüzlerinin veya belirtilen [name]’ın tablosunu görüntüler.
ip -s link
netstat -l or –listening
.
Shows only listening sockets (which are omitted by netstat be default).
ss -l or –listening
netstat -M or –masquerade
.
Maskelenmiş bağlantıların bir listesini görüntüler (bağlantılar Ağ Adresi Çevirisi tarafından değiştirilmektedir).
henüz yok
netstat -n or –numeric
.
Sembolik ana bilgisayar, bağlantı noktası veya kullanıcı adlarını belirlemeye çalışmak yerine sayısal adresleri gösterin (DNS çevirisini atlar).
ss -n or –numeric
netstat –numeric-hosts
.
Sayısal ana bilgisayar adreslerini gösterir ancak bağlantı noktasının veya kullanıcı adlarının çözünürlüğünü etkilemez.
henüz yok
netstat –numeric ports
.
Sayısal bağlantı noktası numaralarını gösterir ancak ana bilgisayar veya kullanıcı adlarının çözünürlüğünü etkilemez.
henüz yok
netstat –numeric ports
.
Sayısal bağlantı noktası numaralarını gösterir ancak ana bilgisayar veya kullanıcı adlarının çözünürlüğünü etkilemez.
henüz yok
netstat –numeric-users
.
Sayısal kullanıcı kimliklerini gösterir ancak ana bilgisayar veya bağlantı noktası adlarının çözünürlüğünü etkilemez.
henüz yok
netstat -N or –symbolic
.
Sayısal gösterimler yerine sembolik ana bilgisayar, bağlantı noktası veya kullanıcı adlarını görüntüler. Netstat bunu varsayılan olarak yapar.
ss -r or –resolve
netstat -o or –timers
.
Ağ zamanlayıcılarıyla ilgili bilgileri içerir.
ss -o or –options
netstat -p or –program
.
Her soketin ait olduğu programın işlem kimliğini (PID) ve adını gösterir.
ss -p
netstat -r or –route
.
Çekirdek yönlendirme tablolarını gösterir.
ip route, ip route show all
netstat -s or –statistics
.
Her protokol için özet istatistikleri görüntüler.
ss -s
netstat -t or –tcp
.
Sonuçları yalnızca TCP’yi görüntüleyecek şekilde filtreler.
ss -t or –tcp
netstat -T or –notrim
.
Uzun adreslerin kırpılmasını durdurur.
Not apparent
netstat -u or –udp
.
Sonuçları yalnızca UDP’yi görüntüleyecek şekilde filtreler.
ss -u or –udp
netstat -v or –verbose
.
Ayrıntılı çıktı üretir.
Not apparent
netstat -w or –raw
.
Yalnızca ham yuvaları görüntülemek için sonuçları filtreleyin.
ss -w or –raw
netstat -Z or –context
.
SELinux etkinse SELinux içeriğini yazdırır. SELinux çalıştıran ana bilgisayarlarda tüm işlemler ve dosyalar, güvenlikle ilgili bilgileri temsil edecek şekilde etiketlenir. Bu bilgiye SELinux bağlamı denir.
henüz yok

route

Kaldırılan route komutuyerini alan
route
.
Ana bilgisayarın yönlendirme tablolarını görüntüler.
ip route
route -A [family] [add] or route –[family] [add]
.
Belirtilen adres ailesini add veya del ile kullanır. Geçerli aileler şunlardır: inet (DARPA Internet), inet6 (IPv6), ax25 (AMPR AX.25), netrom (AMPR NET/ROM), ipx (Novell IPX), ddp (Appletalk DDP) ve x25 (CCITT X.25) .
ip -f [family] route
.
[family] inet (IP) ya da inet6 (IPv6), ya da link. ek olarak, -4 = -f inet and -6 = -f inet6.
route -C or –cache
.
İletim bilgi tabanı (FIB) yönlendirme tablosu yerine çekirdeğin yönlendirme önbelleğinde çalışır.
henüz yok; ip route show cache ile tüm route cache görüntülenebilir
route -e or -ee
.
Yönlendirme tablosunu görüntülemek için netstat-r formatını kullanır. -ee yönlendirme tablosundaki tüm parametreleri içeren çok uzun bir satır oluşturacaktır.
ip route show
route -F or –fib
.
Kernelin İletim Bilgi Tabanı (FIB) yönlendirme tablosunda çalışır (varsayılan davranış).
henüz yok
route -h or –help
.
Yardım mesajını yazdırır.
ip route help
route -n
.
Sayısal IP adreslerini gösterir ve ana bilgisayar adı çözümlemesini atlar.
henüz yok
route -v or –verbose
.
Ayrıntılı komut çıktısını etkinleştirir.
ip -s route
route -V or –version
.
Net-tools sürümünü ve rota komutunu görüntüler.
ip -V
route add or del
.
Yönlendirme tablosuna bir rota ekler veya siler.
ip route [add | chg | repl | del] [ip_addr] via [ip_addr]
route [add or del] dev [interface]
.
Bir rotayı belirli bir cihazla ilişkilendirir. Komut satırındaki son seçenek dev [interface] ise dev sözcüğü atlanabilir.
ip route [add | chg | repl | del] dev [interface]
route [add or del] [default] gw [gw]
.
Paketleri belirtilen ağ geçidi IP adresi üzerinden yönlendirir.
ip route add default via [gw]
route [add or del] -host
.
Hedefin bir ana bilgisayar (bir ağ değil) olduğunu belirtir.
henüz yok
route [add or del] -irtt [n]
.
Bu yol üzerindeki TCP bağlantıları için başlangıç gidiş-dönüş süresini (IRTT) [n] milisaniyeye (1-12000) ayarlar. Bu genellikle yalnızca AX.25 ağlarında kullanılır. Atlanırsa RFC 1122 varsayılanı olan 300 ms kullanılır.
Not apparent; ip route [add | chg | repl | del] rtt [number] sets the RTT estimate; rttvar [number] sets the initial RTT variance estimate.
route [add or del] -net
.
Hedefin bir ağ (ana bilgisayar değil) olduğunu belirtir.
henüz yok
route [add or del] [-host or -net] netmask [mask]
.
subnet için [mask] ‘ı ayarlar.
henüz yok
route [add or del] metric [n]
.
Yönlendirme tablosundaki (yönlendirme servisleri tarafından kullanılan) metrik alanı [n] değerine ayarlar.
ip route [add | chg | repl | del] metric [number] or preference [number]
route [add or del] mod, dyn, or reinstate
.
Install a dynamic or modified route. These flags are for diagnostic purposes, and are generally only set by routing daemons.
henüz yok
route [add or del] mss [bytes]
.
Bu yol üzerindeki bağlantılar için TCP Maksimum Segment Boyutunu (MSS) belirtilen [bayt] sayısına ayarlar.
ip route [add | chg | repl | del] advmss [number] (hadef adresler içib MSS anonsunu TCP bağlantıları için yapar).
route [add or del] reject
.
Rota aramanın başarısız olmasına neden olacak engelleyici bir rota yükler. Bu, varsayılan rotayı kullanmadan önce ağları maskelemek için kullanılır. Bunun güvenlik duvarı işlevselliği sağlaması amaçlanmamıştır.
ip route add prohibit [network_addr]
route [add or del] window [n]
.
Bu yol üzerindeki bağlantılar için TCP pencere boyutunu [n] bayt değerine ayarlayın. Bu genellikle yalnızca AX.25 ağlarında ve arka arkaya çerçeveleri işleyemeyen sürücülerde kullanılır.
ip route [add | chg | repl | del] window [W]

ip route komut söz diziminin bazı örnekleri aşağıdaki gibidir.

# ip route add 10.23.30.0/24 via 192.168.8.50

# ip route del 10.28.0.0/16 via 192.168.10.50 dev eth0

# ip route chg default via 192.168.25.110 dev eth1

# ip route get [ip_address] (uzak bir ana bilgisayara ulaşmak için kullanılacak arayüzü ve ağ geçidini gösterir. Bu komut özellikle büyük yönlendirme tablolarına ve/veya birden fazla ağ arayüzüne sahip ana bilgisayarlarda yönlendirme sorunlarını gidermek için yararlı olacaktır.).