E-tahta uygulaması, Pardus tabanlı sistemler için tasarlanmış, yazma, geometik şekilleri kullanma, sınav zaman göstergesi ve PDF açma, düzenleme aracıdır. 

E-Tahta yazılımı ile yapılabilecekler şöyle;

 • Ekranın her alanına yazabiliyorsunuz.
 • PDF dosyaları yükleyip üzerinde yazılar yazıp, tekrar PDF olarak kaydedebiliyorsunuz.
 • Çalıştığınız sayfayı yazdırabilirsiniz.
 • İstediğiniz ayarlarda tahtanın açılmasını sağlayabilirsiniz (beyaz zemin mavi kalem vb.).
 • Birden fazla sayfa oluşturup çalışabilirsiniz.
 • Oluşturulan bu sayfalar PDF olarak kaydedilebilir.
 • Ekranın bir bölümünü seçip kesebilir büyültme, taşıma vb. işlemler yapabilirsiniz.
 • Çalıştığınız sayfayı resim olarak kaydedebilirsiniz.
 • Akıllı kalem özelliği sayesinde çizdiğiniz şekli kendisi tahmin ederek düzenleyebilir.
 • Geometrik şekilleri isteğinize göre ekleme, silme, taşıma, boyutlandırma yapabilirsiniz. 
 • Dışarıdan zemin fotosu ekleyebilirsiniz.
 • Dışarıdan bir resmi bir nesne şeklinde ekleyebilirsiniz.
 • Birden fazla tahta deseni seçebilirsiniz.
 • Sayaç özelliği ile sınavlarda kalan süreleri gösterebilirsiniz.
clip0014-1

Kurulum için; sudo apt-get update&&sudo apt-get install e-tahta --reinstall komutunu kullanabilirsiniz.

E-Tahta uygulamasından bazı ekran görüntüleri

E-tahta uygulaması Pardus ETAP kullanıcılarının pek çok sıkıntısını çözüyor.

Uygulamanın zengin bir işlevseti mevcut
E-tahta ile arkaplanı değiştirebilirsiniz.
E-tahta ile arkaplanı değiştirebilirsiniz.
E-tahta uygulamasında kalem boyut ve işlemlerini değiştirmek mümkün.
Uygulamada kalem boyut ve işlemlerini değiştirmek mümkün.
E-Tahta panel ayarları
PDF belgesi üzerinde çalışma
E-tahta uygulaması Genel Kamu Lisansı (GPL) ile dağıtılıyor.
Uygulamamız Genel Kamu Lisansı (GPL) ile dağıtılıyor.