VERİ NƏZARƏTÇİSİ

Türkiyə Elmi və Texnoloji Araşdırmalar Şurası (TÜBİTAK) olaraq biz sizin şəxsi məlumatlarınızın təhlükəsizliyinə və məxfiliyinə böyük əhəmiyyət veririk. 6698 saylı Fərdi Məlumatların Mühafizəsi Qanunu (KVKK) çərçivəsində “Məlumat Nəzarəti” kimi fəaliyyət göstərmək; fərdi məlumatların toplanması, saxlanması, emalı, qanunvericiliyə uyğun olaraq ötürülməsi, onların nə qədər müddətə saxlanılacağı, məlumat sahiblərinin hüquqları və s. Bu məlumat mətni bu cür vəzifələrin qanunvericiliyin müddəaları çərçivəsində həyata keçirildiyini aydınlaşdırmaq üçün hazırlanmışdır.

ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN TOPLANMASI, ENALANIŞI, EMALLANMASI MƏQSƏDİ VƏ ALETLERİ

TÜBİTAK öz fəaliyyətini davam etdirmək üçün və KVKK ilə bağlı digər qanun və qaydalarda nəzərdə tutulmuş prinsip və prosedurlara uyğun olaraq şəxsi məlumatları emal edə bilər. Maraqlı tərəflərimizlə bağlı şəxsi məlumatlar TÜBİTAK bölmələri, internet saytı, sosial media və s. tərəfindən birbaşa və ya dolayı yolla toplanır. yazılı, şifahi və ya elektron formada toplana bilər. KVKK çərçivəsində əldə edilən şəxsi məlumatlar aşağıdakı məqsədlər üçün işlənə bilər:

 • TÜBİTAK-ın təsis qanununda yazılan məqsədlərə uyğun olaraq fəaliyyətlərini davam etdirmək.
 • Dövlət qurum və təşkilatlarından və aidiyyəti maraqlı tərəflərdən gələn məlumat və digər sorğuların vaxtında qarşılanması.
 • Müqavilə və qanuni öhdəliklərin tam və lazımi şəkildə yerinə yetirilməsi.
 • Maliyyə və/və ya mühasibat işlərinin təqibi.
 • Hüquqi proseslərin icrası və hüquqi proseslərin izlənməsi.
 • İnsan resursları proseslərinin planlaşdırılması və icrası.
 • İnformasiya və informasiya təhlükəsizliyi proseslərinin planlaşdırılması, auditi və icrası.
 • Keyfiyyət və standart audit və təkmilləşdirmələrin aparılması.
 • Qurumun və personalın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi.
 • Ziyarətçilər və görüş iştirakçıları ilə bağlı proseslərdə koordinasiyanın təmin edilməsi.
 • Təqdim olunan dəstəyin və xidmətlərin inkişafı və şaxələndirilməsi.
 • Qurumun maraqlı tərəfləri və ziyarətçiləri tərəfindən hər cür kanallar vasitəsilə çatdırılacaq təklif/istək/şikayət və istəklərin qiymətləndirilməsi və cavablandırılması və bildirişlərə uyğun təkmilləşdirilməsi işlərinin aparılması.

ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN TOPLANMASI ÜSULU VƏ HÜQUQİ SƏBƏBİ Qanunun 5-ci və 6-cı maddələrində göstərildiyi kimi;

 • Açıq-aşkar razılıq tələb olunduqda, aidiyyəti şəxsin açıq razılığı;
 • qanunda aydın şəkildə göstərilmişdir
 • Müqavilənin qurulması və ya icrası ilə bilavasitə bağlı olması şərti ilə, müqavilə tərəflərinin şəxsi məlumatlarını emal etmək lazımdır,
 • Məlumat nəzarətçisinin qanuni öhdəliyini yerinə yetirməsi məcburidir,
 • Məlumatların işlənməsi hüququn yaradılması, həyata keçirilməsi və ya qorunması üçün məcburidir,
 • Məlumat subyektinin əsas hüquq və azadlıqlarına xələl gətirməmək şərti ilə, məlumatların işlənməsi məlumat nəzarətçisinin qanuni maraqları üçün məcburidir və s. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 nömrəli Fərmanının 234-cü maddəsinin “t” bəndində verilmiş statusuna və vəzifə və səlahiyyətlərinə əsasən;

Çağrı mərkəzi, kamera və səs yazısı, TÜBİTAK ilə əlaqə və/və ya hüquqi əlaqənin qurulması zamanı və sözügedən əlaqənin davamı zamanı TÜBİTAK-ın əməkdaşlıq etdiyi həll tərəfdaşları da daxil olmaqla üçüncü şəxslərdən müvafiq şəxslərdən müraciət Qanunun 5, 6 və 8-cı maddələri formalar, vebsaytlar üzvlük və əlaqə formaları, internet, mobil proqramlar, vebsaytlar, e-bülleten qeydiyyat formaları, kukilər, sosial media və digər ictimai kanallar vasitəsilə və ya təşkil təlimlər, görüşlər, təşkilatlar və bu kimi tədbirlər.2-ci maddənin müddəalarında nəzərdə tutulmuş çərçivədə şəxsi məlumatları toplayır. Bu üsullarla toplanmış fərdi məlumatlar Qanunun fərdi məlumatların və xüsusi keyfiyyətli fərdi məlumatların emalı şərtləri çərçivəsində bu mətnin XNUMX-ci maddəsində göstərilən məqsədlər üçün emal oluna və ötürülə bilər.

ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN KEÇİRİLMƏSİ

Toplanmış şəxsi məlumatların ölkəyə və xaricə ötürülməsi halında TÜBİTAK Qanunun 8 və 9-cu maddələrində müəyyən edilmiş müddəalara uyğun hərəkət edir. TÜBİTAK-ın xidmətlərini daha səmərəli həyata keçirməsi və qanuni tələbləri yerinə yetirməsi üçün lazımi hallarda müvafiq qanunlar, qaydalar və protokollar çərçivəsində ölkədə səlahiyyətli dövlət qurumları və təşkilatları, hüquq-mühafizə orqanları, məhkəmələr və icra idarələri, qanuni olaraq səlahiyyətli fərdi hüquqi şəxslər, əlaqəli üçüncü şəxslər, şəxslər, fiziki və hüquqi şəxslər, xidmət təminatçıları və onların vəzifəli şəxsləri, layihə tərəfdaşları, təchizatçılar və dəstək xidmət təminatçıları.

KVKK-nın ƏRZƏRİNDƏ EMAL EDİLMİŞ ŞƏXSİ MƏLUMATLARLA ƏLAQƏLİ ŞƏXSİN HÜQUQLARI Qanunun 11-ci maddəsinə uyğun olaraq TÜBİTAK-a müraciət edən müvafiq şəxslər;

 • Şəxsi məlumatların işlənib hazırlanmadığını öyrənmək,
 • Şəxsi məlumatlar işlənibsə, bu barədə məlumat tələb etmək,
 • Fərdi məlumatların işlənməsinin məqsədini və onlardan məqsədə uyğun istifadə edilib-edilmədiyini öyrənmək,
 • Ölkədə şəxsi məlumatların ötürüldüyü üçüncü şəxsləri bilmək,
 • Natamam və ya düzgün işlənilmədikdə fərdi məlumatların düzəldilməsini tələb etmək və bu çərçivədə aparılan əməliyyat barədə şəxsi məlumatların ötürüldüyü üçüncü şəxslərə məlumat verilməsini tələb etmək,
 • Məqsəd, müddət və qanunilik prinsipləri çərçivəsində qiymətləndirilmək üçün fərdi məlumatların işlənməsini tələb edən səbəblər aradan qalxdıqda, şəxsi məlumatların silinməsini, məhv edilməsini və ya anonimləşdirilməsini tələb etmək və bu çərçivədə aparılan əməliyyatın bildirilməsini tələb etmək. şəxsi məlumatların ötürüldüyü üçüncü şəxslər,
 • İşlənmiş şəxsi məlumatların avtomatlaşdırılmış sistemlər vasitəsilə təhlili zamanı onlara qarşı nəticə olduqda bu nəticəyə etiraz edərək,
 • Şəxsi məlumatlarının qanunsuz işləndiyi və bu səbəbdən zədələndiyi təqdirdə dəymiş zərərin ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdir.

ƏGƏR İSTƏYİRSİNİZ İSTƏYİRSİNİZ BİZİM İSTƏYİLƏRİNİZ ÜÇÜN ƏLAQƏ

İstəklərinizi KVKK-nın "məlumat subyektinin hüquqlarını tənzimləyən" 11-ci maddəsi çərçivəsində TÜBİTAK Tunis Caddesi No: 80 06100 Kavaklıdere / Ankara ünvanına şəxsiyyət məlumatlarını müəyyən edən sənədləri əlavə edərək şəxsən göndərə bilərsiniz. “Məlumat Nəzarətçisinə Müraciət Qaydası və Prinsipləri haqqında Kommunike” və ya tubitak.baskanlik@tubitak.hs03.kep.tr Güvənli elektron imza ilə ünvana göndərə bilərsiniz. Müvafiq şəxs yuxarıda qeyd olunan hüquqlardan istifadə etmək üçün veriləcək ərizəsində tələb olunan məsələni aydın və başa düşülən şəkildə bildirməlidir. Ərizə ilə bağlı məlumat və sənədlər ərizəyə əlavə edilməlidir.

Bu çərçivədə ediləcək müraciətlər tərəfimizdən ediləcək şəxsiyyət yoxlanışından sonra qəbul ediləcək və hüquqlarınızla bağlı müraciətləriniz ən qısa zamanda və xarakterindən asılı olaraq ən geci 30 (otuz) gün ərzində yekunlaşdırılacaq. xahiş. Müraciətə yazılı şəkildə və ya CD və fləş yaddaş kimi qeyd daşıyıcıları vasitəsilə cavab verildiyi halda, “Məlumat nəzarətçisinə müraciət qayda və prinsipləri haqqında Kommunike”nin 7-ci maddəsində göstərilən emal haqqı tutula bilər. KVKK ilə bağlı TÜBİTAK-a aşağıda göstərilən əlaqə məlumatlarından müraciət edə bilərsiniz.

Prezidentin müraciəti: TÜBİTAK Tunis Küçə No:80 06100 Kavaklıdere / Ankara

telefon: 0312 468 5300

Faks: 0 312 427 6817

minakvkk@tubitak.gov.tr

Veb ünvanıwww.tubitak.gov.tr